Endokrinologická ambulancia

Ambulancia funguje bez obmedzenia napriek epidemiologickej situácii.

Od 3.1. 2022 nás najdete na novej adrese v Dúbravke

Opatrenia spojené s epidemiologickou situáciou:


  • Prosíme odhlasovať sa z termínu vyšetrenia pri prejavoch akejkoľvek respiračnej infekcie, pozitínom teste na ochorenie Covid 19 a po kontakte s Covid 19 pozitívnou osobu, najlepšie 24 hodín pred termínom

  • Vstupovať do ambulancie len s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu

  • Respirátor na tvári neprekáža sonografickému vyšetreniu krku, preto si ho prosíme neskladajte

Lekár: MUDr. Anna Makarová
Sestra: Mgr. Lucia Tišťanová