Endokrinologická ambulancia

Informácie o aktuálnych dovolenkách a zástupoch nájdete na stránkach VUC.

Lekár: MUDr. Anna Makarová
Sestra: Mgr. Lucia Tišťanová